Jacek i Agatka Jacek i Agatka Jacek i Agatka Jacek i Agatka Jacek i Agatka
  Nasza firma

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego przedszkola

  "Cztery pory roku w Przedszkolu Jacek i Agatka - okiem małego przyrodnika"
  projekt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Wysokość dotacji: 8 650,00 zł

  Październik:
  Planowane wycieczki i warsztaty/zajęcia terenowe:
  w ogrodzie przedszkolnym:
  • nazywanie roślin znajdujących się w otoczeniu przedszkola: drzewa, krzewy, kwiaty
  • przygotowanie ogrodu do zimy: grabienie liści, otulanie roślin wrażliwych na działania atmosferyczne, nawożenie ziemi; narzędzia ogrodnicze
  • przygotowanie terenu pod warzywny ogródek przedszkolny we współpracy z rodzicami; narzędzia ogrodnicze; założenie kompostownika: "Mały przyrodnik uczy się kompostowania"
  • zbieranie żołędzi dla zwierząt leśnych
  • zbieranie orzechów włoskich do przedszkolnej spiżarni
  • obserwowanie prac jesiennych w ogrodzie w gospodarstwach sąsiadujących
  w parku i w ogrodzie botanicznym:
  • rośliny w parku i w ogrodzie botanicznym: nazywanie roślin znajdujących się w parku; podział drzew na liściaste i iglaste, rozpoznawanie drzew (dominacja drzew liściastych), wygląd drzew jesienią; obserwowanie liścia, kory drzew przy pomocy lupy (kolor, zapach, dotyk); jesienne kwiaty;
  • obserwacja ptaków; ptaki odlatujące do ciepłych krajów a pozostające u nas na zimę
  • obserwacja zwierząt, ich zachowanie, gromadzenie zapasów na zimę (wiewiórki)
  • rozpoznawanie nasion, suszonych owoców i innych rodzajów pokarmów, którymi żywią się ptaki
  • obserwacja jesiennych prac porządkowych
  •  zbieranie żołędzi, kasztanów i szyszek dla zwierząt leśnych
  w lesie:
  • rośliny w lesie: nazywanie roślin znajdujących się w lesie; podział drzew na liściaste i iglaste, rozpoznawanie drzew (dominacja drzew iglastych); warstwy lasu (ściółka leśna, warstwa mszysta, runo leśne, podszyt, drzewa);
  • zwierzęta leśne
  • Co daje nam las?
  • spotkanie z leśnikiem; dostarczenie zebranej karmy dla zwierząt leśnikowi
  • obserwacje przyrodnicze
  • zbieranie darów lasu

  Wycieczka do Leśnej Osady Edukacyjnej w Kole

  Złota polska jesień - zjawiska atmosferyczne występujące w przyrodzie jesienią, wygląd parku, lasu; fotografowanie.
  Zabawy terenowe z pokonywaniem przeszkód; wykorzystanie materiałów przyrodniczych do zabaw ruchowych.
  Planowane warsztaty/zajęcia stacjonarne:
  • Co to jest kompostownik? Prace jesienne w ogrodzie - na podstawie rozmowy z ogrodnikiem, literatury dziecięcej, plansz, gier dydaktycznych
  • Dzień Marchewki – dary przyrody: warzywa, owoce; sok z marchwi, owocowa sałatka, sałatka z warzyw
  • Rośliny w parku i w lesie na podstawie literatury dziecięcej, obserwacji, zdjęć, plansz, albumów, zbiorów jesiennych. Prace badawcze z wykorzystaniem lupy.
  • Projekcja filmu "Leśniczy przyjaciel lasu"
  • Światowy Dzień Drzewa
  • Projekcja filmu „Czary mary z drewna"
  • Rozpoznawanie darów jesieni, suszenie liści. Prace plastyczne z wykorzystaniem darów przyrody
  • Zabawy matematyczne na materiale przyrodniczym związane z przeliczaniem, klasyfikowaniem, przyporządkowaniem itp.
  • Zabawy ruchowe, naśladowcze
  • Rozpoczęcie akcji „Zbieramy makulaturę za drzewko bożonarodzeniowe” we współpracy ze środowiskiem lokalnym. Ratujemy las

  Listopad:
  Planowane wycieczki i warsztaty/zajęcia terenowe:
  w ogrodzie przedszkolnym, w parku i ogrodzie botanicznym:
  • obserwacja zwierząt pojawiających się w ogrodzie i w parku, nazywanie ich; prace przygotowawcze do opieki nad zwierzętami zimą, np. zbieranie karmy, orzechów
  • zbieranie darów jesieni
  • zabawy terenowe z pokonywaniem przeszkód; wykorzystanie materiałów przyrodniczych do zabaw ruchowych
  • Szaruga jesienna - zjawiska atmosferyczne występujące w przyrodzie późną jesienią, wygląd ogrodu, parku; fotografowanie.

  Wycieczka do schroniska dla zwierząt
  Planowane warsztaty/zajęcia stacjonarne:
  • Wykonanie karmników z udziałem rodziców
  • Udział w akcji: "Pomagamy zwierzętom" - zbieranie karmy
  • Zabawy tematyczne z pokonywaniem przeszkód, np. "Wielka wyprawa", "Szukamy zajączka" i inne
  • Zabawy ruchowe, naśladowcze
  • Projekcja filmu "Dużo krzyku przy karmniku"
  • Prace plastyczne z wykorzystaniem darów przyrody
  • Wykonanie albumu ptaków odlatujących i pozostających na zimę
  • Gry i zabawy dydaktyczne o tematyce przyrodniczo-ekologicznej
  • Jesień w przyrodzie w wierszu i piosence - wewnątrzprzedszkolny konkurs we współpracy z rodzicami
  • Udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom" - literatura dziecięca o tematyce przyrodniczej
  • Sporządzenie kroniki prac badawczych
  • Zorganizowanie galerii fotografii z zajęć w terenie

  Grudzień:
  Planowane wycieczki i warsztaty/zajęcia terenowe:
  w ogrodzie przedszkolnym, w parku i w ogrodzie botanicznym:
  • zmiany w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku
  • dokarmianie ptaków przylatujących do karmników
  • zjawiska atmosferyczne występujące w przyrodzie zimą; obserwacja przyrody zimą; wygląd drzew zimą; fotografowanie

  Wycieczka do sklepu zoologicznego.

  Planowane warsztaty/zajęcia stacjonarne:
  • Udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom" - literatura dziecięca o tematyce przyrodniczej, ekologicznej
  • Gry i zabawy dydaktyczne o tematyce przyrodniczo-ekologicznej
  • Sporządzenie kroniki prac badawczych (cd.)
  • Zdobywanie wiedzy o przyrodzie za pomocą multimedialnej metody nauczania w przedszkolu - tabletu (Tablik)

  Styczeń:
  Planowane wycieczki i warsztaty/zajęcia terenowe:
  • dokarmianie ptaków przylatujących do karmników oraz innych zwierząt
  • zjawiska atmosferyczne występujące w przyrodzie zimą; obserwacja przyrody zimą; wygląd drzew zimą; fotografowanie
  • ślady zwierząt na śniegu

  Wycieczka do lasu – obserwacja lasu zimą

  Planowane warsztaty/zajęcia stacjonarne:
  • Opieka nad zwierzętami zimą w literaturze dziecięcej
  • Prace plastyczne różnymi technikami o tematyce zimowej
  • Udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom" - literatura dziecięca o tematyce przyrodniczej, ekologicznej
  • Stany skupienia wody: woda, para wodna, lód; sprawdzanie czystości wody; obieg wody w przyrodzie
  • Wdrożenie projektu: "Woda to życie"
  • Projekcja filmu "Czysta woda"
  • Oglądanie przedstawienie teatralnego o tematyce ekologicznej przygotowanego przez aktorów
  • Zdobywanie wiedzy o przyrodzie za pomocą multimedialnej metody nauczania w przedszkolu - tabletu (Tablik)

  Luty:
  Planowane wycieczki i warsztaty/zajęcia terenowe:
  • dokarmianie ptaków przylatujących do karmników
  • zjawiska atmosferyczne występujące w przyrodzie zimą; obserwacja przyrody zimą; wygląd drzew zimą; fotografowanie

  Wyjazd do kina na film o tematyce przyrodniczo-ekologicznej.
  Wycieczka do schroniska


  Planowane warsztaty/zajęcia stacjonarne:
  • Udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom" - literatura dziecięca o tematyce przyrodniczej, ekologicznej
  • Światowy Dzień Kota – zbiórka karmy dla schroniska
  • Gleba jako niezbędny element uprawy roślin, na przykładzie: glina, ziemia, piasek
  • Zima w przyrodzie w wierszu i piosence - wewnątrzprzedszkolny konkurs we współpracy z rodzicami
  • Kronika prac badawczych (cd.)
  • Zabawy ruchowe, naśladowcze, tematyczne
  • Gry i zabawy dydaktyczne o tematyce przyrodniczo-ekologicznej
  • Zdobywanie wiedzy o przyrodzie za pomocą multimedialnej metody nauczania w przedszkolu - tabletu (Tablik)

  Marzec:
  Planowane wycieczki i warsztaty/zajęcia terenowe:
  w ogrodzie przedszkolnym, w parku i w ogrodzie botanicznym:
  • zmiany w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku
  • pierwsze prace wiosenne w warzywnym ogródku przedszkolnym: przygotowanie ziemi pod uprawę (wykorzystanie kompostownika)
  • selektywna zbiórka odpadów, w tym kompostowanie; praktyczna nauka segregacji
  • wykorzystanie kompostu jako naturalnego nawozu do uprawy roślin
  • nawożenie ziemi, sianie trawy w ogrodzie przedszkolnym
  • obserwowanie prac wiosennych w ogrodzie w gospodarstwach sąsiadujących
  • obserwacja ptaków - zakładanie gniazd, wyląg piskląt, opieka nad potomstwem
  • pierwsze wiosenne kwiatki
  • pierwsze prace wiosenne w ogrodzie botanicznym
  • zjawiska atmosferyczne występujące w przyrodzie w przedwiośniu i wczesną wiosną

  Wycieczka do Oczyszczalni ścieków.

  Planowane warsztaty/zajęcia stacjonarne:

  • Uprawa wybranych roślin, w tym roślin aromatycznych, w doniczkach, słoikach, pojemnikach
  • Udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom" - literatura dziecięca o tematyce przyrodniczej, ekologicznej
  • Oglądanie przedstawienie teatralnego o tematyce ekologicznej przygotowanego przez aktorów
  • Projekcja filmu "Gdzie znikają śmieci"
  • Zabawy ruchowe, naśladowcze, tematyczne
  • Gry i zabawy dydaktyczne o tematyce przyrodniczo-ekologicznej
  • Kronika prac badawczych (cd.)
  • Zdobywanie wiedzy o przyrodzie za pomocą multimedialnej metody nauczania w przedszkolu - tabletu (Tablik)

  Kwiecień:
  Planowane wycieczki i warsztaty/zajęcia terenowe:
  w ogrodzie przedszkolnym, w parku i w ogrodzie botanicznym:
  • uprawa wybranych roślin, w tym roślin aromatycznych w warzywnym ogródku przedszkolnym
  • prace pielęgnacyjne w ogrodzie przedszkolnym i w ogródku warzywnym: grabienie, podlewanie, flancowanie; sadzenie kwiatów
  • obserwacja prac pielęgnacyjnych w ogrodzie botanicznym
  • obserwowanie liścia, kory drzew przy pomocy lupy (kolor, zapach, dotyk); wiosenne kwiaty; obserwowanie owadów żyjących w ziemi
  • wygląd drzew wiosną, fotografowanie
  • zjawiska atmosferyczne występujące w przyrodzie wiosną
  • zabawy terenowe z pokonywaniem przeszkód; wykorzystanie materiałów przyrodniczych do zabaw ruchowych

  Planowane warsztaty/zajęcia stacjonarne:
  • Wdrożenie projektu: "Drzewo" na podstawie zgromadzonych materiałów
  • Dzień Ziemi
  • Projekcja filmu "Od ziarenka do bochenka"
  • Kronika prac badawczych (cd.)
  • Zabawy ruchowe, naśladowcze, tematyczne
  • Gry i zabawy dydaktyczne o tematyce przyrodniczo-ekologicznej
  • Udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom" - literatura dziecięca o tematyce przyrodniczej, ekologicznej
  • Prace plastyczne różnymi technikami
  • Zdobywanie wiedzy o przyrodzie za pomocą multimedialnej metody nauczania w przedszkolu - tabletu (Tablik)
  • Zorganizowanie międzyprzedszkolnego konkursu poetyckiego "Cztery pory roku w oczach poetów" – uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata

  Maj:
  Planowane wycieczki i warsztaty/zajęcia terenowe:
  w ogrodzie przedszkolnym, w parku i w ogrodzie botanicznym:
  • prace pielęgnacyjne w ogródku warzywnym: pielenie, spulchnianie, podlewanie; zbieranie plonów na przedszkolne śniadanie
  • wygląd drzew wiosną
  • obserwacja owadów (pszczoły, motyle, biedronki - nazwy grup przedszkolnych) i innych zwierząt (wiewiórki)
  • obserwacja roślin, utrwalenie poznanych wcześniej wiadomości; czytanie metryczek dla roślin ozdobnych w ogrodzie botanicznym
  • zjawiska atmosferyczne występujące w przyrodzie wiosną
  • zabawy terenowe z pokonywaniem przeszkód; wykorzystanie materiałów przyrodniczych do zabaw ruchowych

  w lesie:
  • rośliny w lesie: nazywanie roślin znajdujących się w lesie; podział drzew na liściaste i iglaste, rozpoznawanie drzew (dominacja drzew iglastych); warstwy lasu (ściółka leśna, warstwa mszysta, runo leśne, podszyt, drzewa)
  • zwierzęta leśne
  • zjawiska atmosferyczne występujące w przyrodzie wiosną

  Wycieczka do Parku Edukacyjno - Rozrywkowego "MIKROKOSMOS" w Ujeździe

  Wycieczka do lasu, do szkółki leśnej – Sulejowski Park Krajobrazowy

  Planowane warsztaty/zajęcia stacjonarne:
  • Życie motyla - cykl przemian
  • Dzień Bociana Białego
  • Kronika prac badawczych (cd.)
  • Udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom" - literatura dziecięca o tematyce przyrodniczej, ekologicznej
  • Przygotowanie inscenizacji o tematyce przyrodniczo-ekologicznej dla rodziców, zaprezentowanie jej z okazji Święta Mamy
  • Zdobywanie wiedzy o przyrodzie za pomocą multimedialnej metody nauczania  w przedszkolu - tabletu (Tablik)
  • Zabawy ruchowe, naśladowcze, tematyczne
  • Gry i zabawy dydaktyczne o tematyce przyrodniczo-ekologicznej
  • Wiosna w przyrodzie w wierszu i piosence - wewnątrzprzedszkolny konkurs we współpracy z rodzicami

  Czerwiec:
  Planowane wycieczki i warsztaty/zajęcia terenowe:
  w ogrodzie przedszkolnym, w parku i w ogrodzie botanicznym:
  • zmiany w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku
  • obserwacja świata zwierząt i roślin w najbliższym otoczeniu, fotografowanie
  • prace pielęgnacyjne w ogródku warzywnym: pielenie, spulchnianie, podlewanie; zbieranie plonów na śniadanie
  • Dzień Sportu - zabawy sprawnościowe, ruchowe, tematyczne z wykorzystaniem treści ekologicznych  
  • Dzień Rodziny – zabawy, konkursy pod hasłem „Z ekologią za pan brat”
  Wycieczka do ZOO PARKU w Borysewie - obserwacja wybranych zwierząt domowych i egzotycznych
  Planowane warsztaty/zajęcia stacjonarne:
  • Zakończenie prowadzenia "Kroniki prac badawczych"
  • Galeria fotografii z zajęć w terenie
  • Światowy Dzień Ochrony Środowiska - podsumowanie projektu
  • Zorganizowanie zajęć z rodzicami, podczas których dzieci będą mogły zaprezentować swoje osiągnięcia, zdobyte wiadomości i umiejętności

  www.zainwestujwekologie.pl

  KOSZTORYS DO PROJEKTU FINANSOWANY PRZEZ WFOŚiGW:
  Wycieczki

  • wycieczki do lasu: 500 zł
  • wycieczka do Ujazdu - Parku Edukacyjno-Rozrywkowego MIKROKOSMOS -              1. 260 zł
  • wycieczka do ZOO PARKU: 1. 820 zł
  • wycieczka do Oczyszczalni ścieków: 110 zł
  • wycieczka do Schroniska dla zwierząt: 220 zł (2 razy 110 zł)
  • wycieczka do sklepu zoologicznego: 100 zł
  • wyjazd do kina "Helios" w Piotrkowie Trybunalskim: 100 zł
  Przedstawienia i konkursy
  • dwa przedstawienia teatralne o charakterze ekologicznym, warsztaty dla dzieci: 600 zł
  • nagrody dla przedszkolaków biorących udział w konkursie międzyprzedszkolnym związane z treścią przyrodniczo-ekologiczną: 600 zł
  • nagrody dla przedszkolaków biorących udział w konkursach wewnątrzprzedszkolnych: 300 zł
  Tableciki
  • trzy tablety: 1. 950 zł (1 z pełnym wyposażeniem - 650 zł)
  Gry dydaktyczne
  • puzzle przyrodnicze "Flora i fauna": 114 zł (3)
  • duże stemple przyrodnicze: liście i owoce drzew: 69 zł, zwierzęta leśne i ich ślady:             69 zł
  • stempelki (owoce, warzywa, ogród): 129 zł
  • szablony liści: 60 zł
  • logiczny sorter - zwierzęta: 175 zł
  • gra edukacyjna "Przyroda": 129 zł
  • Przygotuj się ... uwaga start!: 63 zł
  • Chińczyk duża plansza: 141 zł
  • Dzieci kontra śmieci: 37 zł
  • Grzybobranie: 28 zł
  • Paleta - Wyprawka Przedszkolaka: 64 zł
  Materiały badawcze
  • lupy (15): 300 zł
  • podwójne lupy (3): 40 zł
  • mikroskop i preparaty: 300 zł
  • mikroskop: 26 zł
  • studio podsłuchiwania owadów: 35 zł
  • laboratorium badawcze: 155 zł
  • komplet małego odkrywcy: 79 zł
  • od nasiona do rośliny - zestaw botaniczny: 209 zł
  • karty cyklu rozwojowego: 26 zł
  • modele cyklu rozwojowego: 160 zł (4)
  • laboratorium do hodowli roślin: 200 zł
  • pojemniki do zbierania owadów: 50 zł
  • siatka na owady: 20 zł
  • segreguj śmieci: 99,00
  Literatura, płyty
  • książki tematyczne: 200 zł 

  www.zainwestujwekologie.pl